dieu hoa lg, dieu hoa panasonic, dieu hoa samsung, noi that, tin kinh te, kinh te,

Báo cáo tài chính

dieu hoa, dieu hoa panasonic, dieu hoa daikin, dieu hoa lg, dieu hoa tu dung, dieu hoa am tran, dieu hoa,

cho thue xe tu lai, cho thue xe tu lai ha noi, thue xe tu lai, Gia xe oto, dieu hoa, siêu thị hưng yênthuydienquephong :: Download File

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

HĐ Báo cáo kiểm toán 2020

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
27 Jul 2020
Kích thước File:
2,401.87 Kb
Downloads:
35

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
06 Sep 2014
Kích thước File:
998.35 Kb
Downloads:
34

BCTC HOP NHAT 2015

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
16 Sep 2016
Kích thước File:
20.1 MB
Downloads:
34

Báo cáo thường niên 2019

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
30 Mar 2020
Kích thước File:
4,829.28 Kb
Downloads:
33

Báo cáo thường niên 2021

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
15 Mar 2022
Kích thước File:
6,874.49 Kb
Downloads:
33

TB thực hiền quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
06 Sep 2014
Kích thước File:
671.68 Kb
Downloads:
32

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2015

Tóm tắt nội dung:
Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2015
Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
15 Sep 2016
Kích thước File:
456.89 Kb
Downloads:
32

BCTC_Que_Phong_Hop_nhat_2018

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
11 Apr 2019
Kích thước File:
6,660.06 Kb
Downloads:
31

Nghị quyết HĐQT 1/2021 - TC ĐHĐCĐ thường niên

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
16 Apr 2021
Kích thước File:
293.94 Kb
Downloads:
31

Thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (Lần 2)

Tóm tắt nội dung:
Thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (Lần 2)
Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
22 Oct 2016
Kích thước File:
1,300.26 Kb
Downloads:
29