dieu hoa lg, dieu hoa panasonic, dieu hoa samsung, noi that, tin kinh te, kinh te,

Báo cáo tài chính

dieu hoa, dieu hoa panasonic, dieu hoa daikin, dieu hoa lg, dieu hoa tu dung, dieu hoa am tran, dieu hoa,

cho thue xe tu lai, cho thue xe tu lai ha noi, thue xe tu lai, Gia xe oto, dieu hoa, siêu thị hưng yênthuydienquephong :: Download File

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Files

Order By : ID | Tiều đề File | Downloads | Ngày đưa lên | Người đưa lên | Tác giả | Rating

Bao cao thuong nien nam 2015. QPH

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
16 Sep 2016
Kích thước File:
13.5 MB
Downloads:
45

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông năm 2016

Tóm tắt nội dung:
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông năm 2016
Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
11 Oct 2016
Kích thước File:
2,047.26 Kb
Downloads:
56

Thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (Lần 2)

Tóm tắt nội dung:
Thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (Lần 2)
Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
22 Oct 2016
Kích thước File:
1,300.26 Kb
Downloads:
37

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Tóm tắt nội dung:
Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
25 Oct 2016
Kích thước File:
1,435.03 Kb
Downloads:
69

Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Tóm tắt nội dung:
Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
25 Oct 2016
Kích thước File:
1,252.33 Kb
Downloads:
90

BCTC 30.06.2016

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
27 Oct 2016
Kích thước File:
12.9 MB
Downloads:
64

BCTC Q1.2016

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
27 Oct 2016
Kích thước File:
12.2 MB
Downloads:
33

BCTC Q3.2016

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
27 Oct 2016
Kích thước File:
3.4 MB
Downloads:
59

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
03 Jan 2017
Kích thước File:
3,589.76 Kb
Downloads:
49

Giấy UQ dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2017

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
03 Jan 2017
Kích thước File:
3,515.40 Kb
Downloads:
33