dieu hoa lg, dieu hoa panasonic, dieu hoa samsung, noi that, tin kinh te, kinh te,

Báo cáo tài chính

dieu hoa, dieu hoa panasonic, dieu hoa daikin, dieu hoa lg, dieu hoa tu dung, dieu hoa am tran, dieu hoa,

cho thue xe tu lai, cho thue xe tu lai ha noi, thue xe tu lai, Gia xe oto, dieu hoa, siêu thị hưng yênthuydienquephong :: Download File

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

NQ HDQT 01-2020 VV tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
12 Mar 2020
Kích thước File:
644.47 Kb
Downloads:
10

Thông báo đề cử, ứng cử

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
10 May 2021
Kích thước File:
1,174.09 Kb
Downloads:
9

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2021

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
10 May 2021
Kích thước File:
332.98 Kb
Downloads:
9

QĐ HĐQT vv Trả cổ tức năm 2020

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
22 Nov 2021
Kích thước File:
633.80 Kb
Downloads:
9

Thông báo thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2021

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
10 May 2021
Kích thước File:
439.04 Kb
Downloads:
8

04. Xac nhan - Uy quyen Dai hoi 2021

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
10 May 2021
Kích thước File:
219.25 Kb
Downloads:
8

Nghị quyết HĐQT 1/2022 - TC ĐHĐCĐ thường niên

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
15 Mar 2022
Kích thước File:
513.75 Kb
Downloads:
8

Báo cáo tài chính Riêng Quý 4.2020

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
22 Jan 2021
Kích thước File:
3,613.16 Kb
Downloads:
7

Báo cáo tài chính Riêng .2020

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
07 Apr 2021
Kích thước File:
6,097.22 Kb
Downloads:
7

02.2. Mẫu số 2 - Thông báo lập nhóm đề cử, ứng cử

Được đưa lên bởi:
admin
Ngày đưa lên:
10 May 2021
Kích thước File:
115.26 Kb
Downloads:
7